Katarzyna Gospodarowicz

Doradza spółkom polskim i zagranicznym w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w ujęciu krajowym i międzynarodowym, w tym europejskim. Celem doradztwa jest zapewniające nie tylko pełnego bezpieczeństwa prawnego, ale także osiągnięcie zamierzonych przez klientów celów biznesowych. Katarzyna Gospodarowicz reprezentuje również klientów w sporach sądowych głównie z zakresu prawa pracy przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju.

Specjalizuje się w pracowniczych planach kapitałowych. W sukcesem wdrażała PPK w I turze, która objęła największe przedsiębiorstwa. Z uwagi na znajomość zagadnień dotyczących pracowników samorządowych doradza również obecnie jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania do wdrożenia PPK.

Ponadto, jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy, jak również prowadzi szkolenia z zakresu spraw pracowniczych adresowane, w zależności od potrzeb, do pracowników różnego szczebla oraz pracodawców, w tym również pracodawców samorządowych.

POZOSTALI PRELEGENCI