Marcin Wilski

Radca prawny, autor książek i artykułów w prasie specjalistycznej poświęconych zagadnieniom powszechnego i samorządowego prawa pracy. Wieloletni pracownik administracji publicznej. Wykładowca problematyki prawa pracy w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Zastępca przewodniczącego wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w Katowicach (przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta).

POZOSTALI PRELEGENCI