Olgierd Kucharski

Doktor nauk prawnych, wieloletni doświadczony praktyk stosowania prawa pracy, posiadający gruntowne przygotowanie teoretyczne, a na co dzień specjalizujący się w rozwiązywaniu złożonych problemów prawniczych. Autor wielu publikacji z obszaru prawa pracy.

POZOSTALI PRELEGENCI