adobe-pdf-icon

Kto i kiedy będzie mógł wdrożyć EZD RP. Aktualny stan prac nad projektem

adobe-pdf-icon

Prezentacja prototypu systemu EZD RP

adobe-pdf-icon

Zarządzanie dokumentacją elektroniczną z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji – pilotażowe rozwiązania w systemie EZD PUW

adobe-pdf-icon

System Archiwum Dokumentów Elektronicznych

adobe-pdf-icon

Materiały archiwalne w postaci elektronicznej – jak je przekazywać z systemu EZD do ADE

adobe-pdf-icon

Doręczenia elektroniczne do sądów administracyjnych w trybie art. 74a.10 ppsa
Paczka eADM a elektroniczne akta administracyjne z perspektywy sądu

adobe-pdf-icon

Dokumentacja elektroniczna w czasie przekształceń podmiotów– prace techniczne i merytoryczne

adobe-pdf-icon

Organizacja pracy zdalnej w urzędzie z wykorzystaniem systemu EZD

adobe-pdf-icon

Postępowanie z dokumentami (nie)podpisanymi elektronicznie w systemie EZD PUW

adobe-pdf-icon

Kryteria wartościowania dokumentacji masowej i ich zastosowanie do kwalifikacji dokumentacji w postaci tradycyjnej i elektronicznej

adobe-pdf-icon

Integracja oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczych z systemem EZD PUW

adobe-pdf-icon

Sprawna kancelaria, czyli wspomaganie procesu rejestracji przesyłek wpływających do systemu EZD PUW