„Kadry i Płace w Administracji”

Najważniejszy magazyn działów kadr i płac sfery budżetowej

„Kadry i Płace w Administracji” to magazyn przygotowany dla potrzeb działów kadr sfery budżetowej. Wyjaśniamy w nim kwestie przygotowywania umów o pracę oraz zasad nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy. Radzimy, jak przechowywać akta osobowe, budować regulamin pracy i wynagrodzeń , omawiamy obowiązki pracodawcy i pracownika.

Podpowiadamy, jak organizować pracę, prowadzić ewidencję, rozliczać godziny nadliczbowe i delegacje. Wskazujemy kto, kiedy i na jakich zasadach ma prawo do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego lub wychowawczego. Opisujemy rodzaje świadczeń, jakie przysługują pracownikowi i sposoby obliczania ich wysokości. Przybliżamy problematykę wynagrodzeń, w tym kwestie dotyczące premii, nagród i odpraw.