ORGANIZATOR

Organizatorem Forum jest magazyn „Kadry i Płace w Administracji”.

O tytule

„Kadry i Płace w Administracji” to magazyn przygotowany dla potrzeb działów kadr sfery budżetowej. Wyjaśniamy w nim kwestie przygotowywania umów o pracę oraz zasad nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy. Radzimy, jak przechowywać akta osobowe, budować regulamin pracy i wynagrodzeń, omawiamy obowiązki pracodawcy i pracownika.

www.kipwa.pl

Największym atutem magazynu Kadry i Płace w Administracji jest wysoki poziom merytoryczny artykułów, osiągany dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia ekspertów z tej dziedziny.

ZGŁOSZENIA 71 797 48 35 Joanna Wąsiel Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem joanna.wasiel@presscom.pl