HARMONOGRAM

Temat przewodni: Zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem ustaw antykryzysowych.

Dzień I – 16 lipca (czwartek)

Rozpoczęcie I dnia FORUM

9.30

Praca zdalna – dostępne rozwiązania i wnioski z doświadczeń

jak organizować pracę zdalną; jak kontrolować wykonywanie pracy i efekty pracy; pozostawanie w gotowości do pracy a praca zdalna; zlecanie i odwoływanie pracy zdalnej

Monitoring w miejscu pracy – korzyści a ochrona danych osobowych

jakie interesujące dla pracodawcy dane mogą zostać pozyskane dzięki monitoringowi i czy będą legalne; zagrożenia, jakie mogą wiązać się z wprowadzeniem monitoringu; kiedy kontrola pracowników może stać się nadmierna i nielegalna; obowiązek informacyjny 

Porozumienie obniżające wymiar czasu pracy oraz wprowadzające przestój ekonomiczny

przedmiot porozumienia; czas trwania porozumienia; sposoby formułowania treści porozumienia w zakresie płynnego zmniejszania wynagrodzenia, czasu pracy oraz poszczególnych składników
12.30-13.00 Przerwa

Wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę na podstawie ustawy antykryzysowej oraz Kodeksu pracy

podobieństwa i różnice; zakres przedmiotowy zmian; jakie składniki podlegają wyłączeniu spod możliwych modyfikacji; ograniczenia podmiotowe

Koncepcja ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w administracji publicznej – redukcja wynagrodzeń

modyfikacje warunków wynagradzania – dostępne możliwości i prawne ograniczenia w tym obszarze; rodzaje składników objętych możliwością zmian w zakresie wynagradzania za pracę

Koncepcja ograniczenia kosztów wynagrodzeń w administracji publicznej – redukcja zatrudnienia

kryteria doboru pracowników; kształtowanie zasad redukcji zatrudnienia w jednostce; grupy wyłączone z procesów redukcji zatrudnienia

Zakończenie I dnia FORUM

16.00
Dzień II – 17 lipca (piątek)

Rozpoczęcie II dnia FORUM

9.30

Cel przekazywania pracownikom zakresu obowiązków i uprawnień

jakie korzyści mogą wyniknąć z takiego rozwiązania; kiedy pracodawca może zlecać pracownikom inne prace niż wymienione w zakresie obowiązków

Elektronizacja dokumentacji pracowniczej w praktyce

doświadczenia wynikające z dotychczasowego stosowania przepisów o dokumentacji pracowniczej; jakie przypadki postępowania są prawidłowe, a jakie nie; w jaki sposób należy postępować podczas gromadzenia dokumentacji pracowniczej w formie papierowej lub elektronicznej

Pracownicze plany kapitałowe

wnioski z wdrażania PPK przez pracodawców w świetle dotychczasowych doświadczeń; aspekt świadomości pracowników jako członków PPK i wynikających stąd zagrożeń oraz korzyści
12.30-13.00 Przerwa

Dyscyplinowanie pracowników jako zadanie i uprawnienie pracodawcy

po co dyscyplinować pracowników; jakie są formy dyscyplinowania: kary porządkowe, dyscyplinarne, notatki służbowe, ograniczanie premii, nagród, awansów

Nietypowe miejsca świadczenia pracy

zagadnienie pracowników mobilnych, telepraca, home office, kierowcy; podstawy prawne ich stosowania; pozytywne i negatywne skutki stosowania takich rozwiązań w praktyce; problematyka ewidencji czasu pracy i wypadków

Kwalifikacja zdarzeń czasu pracy

jakie nietypowe sytuacje należy zaliczać do czasu pracy i na jakiej podstawie; kto jest uprawniony do oceny takich zdarzeń; jak należy dokumentować poszczególne fakty

PRELEGENCI

Zgłoś się w najniższej cenie

FIRST MINUTE

tylko do 9 lipca