Dzień 1

23 maja (poniedziałek)

Rejestracja uczestników

14:00-16:00

Otwarcie I dnia Forum

16:00-16:15

Najczęstsze błędy w regulaminie pracy i wynagradzania i ich skutki dla bieżącego funkcjonowania pracodawcy (jak ich uniknąć, jakie rozwiązania należy zastosować, aby ułatwić funkcjonowanie zakładu pracy)

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jako forma świadczeń socjalnych (co może być przedmiotem działalności socjalnej, a co jest prawnie niedopuszczalne)

Przerwa kawowa

17:45-18:00

Jak realizować kryterium socjalne w procesie przyznawania świadczeń socjalnych (jak badać to zagadnienie, jakie dokumenty należy wykorzystać do tego celu, jak dużą swobodę w tym zakresie ma pracodawca)

Kolacja

20:00

Dzień 2

24 maja (wtorek)

Śniadanie

7:30-9:00

Organizacja urlopów wypoczynkowych w zakładzie pracy – jak unikać zaległości urlopowych, jakie rozwiązania powinny zostać zastosowane w tym celu (czy plan urlopów jest dobrym rozwiązaniem, jakie inne instrumenty można zastosować?)

Zatrudnianie cudzoziemców po ostatnich zmianach w przepisach (jakie aspekty powinny być przedmiotem szczególnej uwagi i analizy przez pracodawców)

Przerwa kawowa

11:00-11:30

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika pełniącego terytorialną służbę wojskową (czas pełnionej służby, świadczenia pieniężne, rozliczanie)

Praca zdalna w perspektywie doświadczeń oraz planowanych rozwiązań ustawowych (jak stworzyć skuteczny regulamin świadczenia pracy zdalnej)

Perspektywy zmian polskiego prawa pracy w kontekście nowych dyrektyw unijnych związanych z tzw. jasnymi warunkami zatrudnienia

Obiad

14:30-15:45

Rozliczanie czasu pracy w kontekście czynności przygotowawczych do wykonywania pracy i kończących wykonywanie obowiązków służbowych (znaczenie poleceń i zarządzeń pracodawcy)

Dylematy związane z wynagradzaniem i premiowaniem pracowników (czym jest premia, czym nagroda, a czym dodatek zadaniowy i specjalny i ich wzajemne relacje, analiza charakteru prawnego specjalnych dodatków motywacyjnych)

Kolacja

19:00

Dzień 3

25 maja (środa)

Śniadanie

7:30-9:00

Praktyczne znaczenie i skutki oceniania pracowników - ujęcie płacowe, awansowe

Procedury sygnalizujące nieprawidłowości w zakładzie pracy – jak je określić, wdrożyć i stosować

Zakończenie Forum

11:00

Wśród prelegentów

Zgłoś się w najniższej cenie do 24 maja!

71 797 48 35