Redaktor naczelny „Kadr i Płac w Administracji”, wieloletni pracownik służb kadrowo-płacowych, autor kilkudziesięciu artykułów z obszaru prawa pracy, a także współautor trzech publikacji książkowych poświęconych tej tematyce.

Więcej

Doświadczony praktyk w obszarze prawa pracy, szczególnie koncentrujący się na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych w dziedzinie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w tym kontaktów z partnerami społecznymi.

Więcej

Zajmuje się weryfikacją przestrzegania przepisów dotyczących prawnej ochrony pracy, BHP oraz legalności zatrudnienia w różnego rodzaju zakładach pracy.

Więcej

Specjalista z zakresu prawa pracy. Doświadczony praktyk zajmujący się w szczególności zagadnieniami prawnej ochrony pracy. Trener i szkoleniowiec.

Więcej