Redaktor naczelny „Kadr i Płac w Administracji”, wieloletni pracownik służb kadrowo-płacowych, autor kilkudziesięciu artykułów z obszaru prawa pracy, a także współautor trzech publikacji książkowych poświęconych tej tematyce.

Więcej

Doświadczony praktyk w obszarze prawa pracy, szczególnie koncentrujący się na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych w dziedzinie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w tym kontaktów z partnerami społecznymi.

Więcej

Adwokat, doświadczony praktyk w zakresie doradztwa prawnego organów administracji samorządowej, specjalista stosowania prawa pracy; z zamiłowania, doświadczenia i posiadanej wiedzy – prawnik imigracyjny,

Więcej

Doświadczony praktyk stosowania prawa pracy, w szczególności zbiorowego prawa pracy, uznany trener i szkoleniowiec w obszarze prawnej ochrony pracy.

Więcej

Radca pracy, doświadczony praktyk stosowania prawa pracy, wybitny ekspert w obszarze stosowania zbiorowego prawa pracy oraz indywidualnego, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawnej ochrony pracy dla różnorodnych czasopism,

Więcej

Sędzia sądu rejonowego, przewodniczący wydziału egzekucyjnego – stale sprawujący nadzór nad egzekucją sądową i działalnością komorników, znawca problematyki egzekucyjnej,

Więcej

Specjalista z zakresu prawa pracy. Doświadczony praktyk zajmujący się w szczególności zagadnieniami prawnej ochrony pracy. Trener i szkoleniowiec.

Więcej