Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i podyplomowych studiów podatkowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Zajmuje się weryfikacją przestrzegania przepisów dotyczących prawnej ochrony pracy, BHP oraz legalności zatrudnienia w różnego rodzaju zakładach pracy. Uczestnik wielu szkoleń m.in. w zakresie transportu międzynarodowego, w szczególności czasu pracy oraz legalności zatrudnienia cudzoziemców. Autor wielu tekstów branżowych w zakresie prawnej ochrony pracy i BHP.

Pozostali prelegenci