Doświadczony praktyk w obszarze prawa pracy, koncentrujący się przede wszystkim na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych w dziedzinie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w tym zagadnień kontaktów z partnerami społecznymi. Wieloletni pracownik instytucji nadzorującej przestrzeganie prawa pracy. Uznany szkoleniowiec i trener wielu firm szkoleniowych. Autor licznych publikacji oraz książek.

Pozostali prelegenci