O FORUM

Temat przewodni: Zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem ustaw antykryzysowych

Forum Kadr i Płac w Administracji to ogólnokrajowa konferencja dla przedstawicieli działów kadrowo-płacowych we wszystkich typach jednostek sektora finansów publicznych.

Wydarzenie stanowi okazję do integracji środowiska, wymiany doświadczeń oraz wysłuchania prelekcji uznanych specjalistów. Uczestnicy Forum cenią sobie to spotkanie za praktyczne podeście do omawianych tematów oraz ich szerokie ujęcie – uwzględniające różnorodną specyfikę poszczególnych jednostek.

Do udziału w Forum zapraszamy pracowników oraz kierowników działów kadr i płac zatrudnionych w:

  • jednostkach samorządu terytorialnego
  • urzędach, instytucjach państwowych i jednostkach administracji terenowej
  • przedsiębiorstwach komunalnych i spółkach skarbu państwa
  • placówkach oświatowych, ośrodkach wychowawczych i pomocy społecznej
  • służbach mundurowych
  • służbie zdrowia
  • pozostałych instytucjach budżetowych

Najlepsi eksperci

Aktualne tematy

Dostęp online

Indywidualne konsultacje

Materiały konferencyjne

FORMUŁA ONLINE

Dlaczego warto brać udział w konferencji online?

Forum Kadr i Płac w Administracji w formie online to wygodna i bezpieczna opcja na pogłębienie swojej wiedzy zawodowej, a także okazja do zaktualizowania oraz omówienia najistotniejszych kwestii, które pojawiły się wraz z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju.

W PROGRAMIE M.IN.:

Praca zdalna – dostępne rozwiązania i wnioski z doświadczeń

Koncepcja ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w administracji publicznej – redukcja wynagrodzeń

Pracownicze plany kapitałowe

Dyscyplinowanie pracowników jako zadanie i uprawnienie pracodawcy

Wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia aniżeli wynikające z umów o pracę na podstawie ustawy antykryzysowej oraz Kodeksu pracy

PRELEGENCI

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kluczowe tematy

Poznaj najistotniejsze zagadnienia dotyczące kwestii związanych z kadrami i płacami w administracji publicznej.

Wymiana doświadczeń

Porozmawiaj z osobami, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Przykłady dobrych praktyk

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj wzorce godne naśladowania.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz znanych specjalistów z dziedziny kadr i płac.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy wchodzą właśnie w życie i jakie są planowane kolejne zmiany.

Konferencja online

Bezpieczny i wygodny sposób na pogłębienie wiedzy.