O Forum

Forum Kadr i Płac w Administracji jest ogólnopolską konferencją skierowaną do pracowników działów kadr i płac administracji publicznej. Udział w konferencji pozwoli Państwu zaktualizować swoją wiedzę na temat obowiązujących przepisów w zakresie prawa pracy i uzyskać odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, pojawiające się w Państwa codziennej pracy.

Do udziału zapraszamy:

  • pracowników i dyrektorów wydziałów kadrowo-płacowych jednostek administracji państwowej i samorządu terytorialnego
  • pracowników działów księgowych, które zajmują się naliczaniem płac
  • głównych księgowych
  • inspektorów BHP
  • kierowników instytucji publicznych
Komfortowy hotel i wysokie standardy sanitarne
Tylko 500 zł za pokój jednoosobowy
Możliwość bezpośrednich konsultacji z ekspertami poza wykładami
Więcej o hotelu
Ciekawa alternatywa dla wydarzenia stacjonarnego
Atrakcyjna cena - tylko 690 zł za udział we wszystkich wykładach
Materiały w wersji elektronicznej i wydrukowany certyfikat
Więcej o formule online

Wśród prelegentów

Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące prawa pracy.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz przedstawicieli instytucji administracji publicznej.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy wchodzą właśnie w życie i jakie są planowane kolejne zmiany.

Przykłady zrealizowanych projektów

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj projekty godne naśladowania.

Malownicza lokalizacja i komfortowy hotel

Po intensywnych wykładach oderwij się od codziennej pracy.

W programie m.in.:

Najczęstsze błędy w regulaminie pracy i wynagradzania i ich skutki dla bieżącego funkcjonowania pracodawcy

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jako forma świadczeń socjalnych

Organizacja urlopów wypoczynkowych w zakładzie pracy – jak unikać zaległości urlopowych, jakie rozwiązania powinny zostać zastosowane w tym celu

Zatrudnianie cudzoziemców po ostatnich zmianach w przepisach

Perspektywy zmian polskiego prawa pracy w kontekście nowych dyrektyw unijnych związanych z tzw. jasnymi warunkami zatrudnienia

Dylematy związane z wynagradzaniem i premiowaniem pracowników

Z poprzednich edycji