O Forum

Forum Kadr i Płac w Administracji jest ogólnopolską konferencją skierowaną do pracowników działów kadr i płac administracji publicznej. Udział w konferencji pozwoli Państwu zaktualizować swoją wiedzę na temat obowiązujących przepisów w zakresie prawa pracy i uzyskać odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, pojawiające się w Państwa codziennej pracy.

Do udziału zapraszamy:

  • pracowników i dyrektorów wydziałów kadrowo-płacowych jednostek administracji państwowej i samorządu terytorialnego
  • pracowników działów księgowych, które zajmują się naliczaniem płac
  • głównych księgowych
  • inspektorów BHP
  • kierowników instytucji publicznych

W programie m.in.:

Organizacja pracy zdalnej w ujęciu czasu pracy, wynagradzania, zlecania i rozliczania pracy

Jak prawidłowo zorganizować pracę w ujęciu doboru systemu czasu pracy, doboru odpowiednich składników wynagradzania za pracę koncentrujących się na wykonaniu zadań; jak powierzać obowiązki, tak aby ich realizacja mogła być łatwiej rozliczana w ramach pracy zdalnej; problemy zostaną przedstawione w ramach pracy zdalnej całościowej jak również hybrydowej.

Regulamin organizacji pracy zdalnej

W jaki sposób zorganizować pracę zdalną postanowieniami regulaminu/porozumienia, które ma wprowadzać dane zagadnienie do zakładu pracy; jakie elementy są szczególnie istotne i na co należy zwrócić baczną uwagę, aby przebieg świadczenia pracy zdalnej miał charakter niezakłócony; w szczególności jak ocenić koszty pracy zdalnej, ekwiwalentów ii ryczałtów należnych pracownikowi za wykonywaną pracę.

Urlop opiekuńczy jako nowe rozwiązanie wzmacniające work-life balance w polskim prawie pracy

Zmiany w umowach o pracę na okres próbny i na czas określony

Przedłużanie umów o pracę na okres próbny i przyczyny ich wydłużania, nowy sposób limitowania długości zawartej umowy o pracę na okres próbny; konieczność uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony jako przejaw wzmocnienia pozycji pracownika i kontroli działań pracodawcy.

Nowa rozbudowana informacja o warunkach zatrudnienia stanowiąca przejaw informacji o przejrzystych i jasnych warunkach zatrudnienia

W jaki sposób przekazać prawidłowo informację; jak powinny wyglądać formularze przekazywane pracownikom i co ma zawierać informacja, aby spełniała wymóg przejrzystości i jasności.

Badanie trzeźwości pracowników i obecności narkotyków w organizmie

Jak prawidłowo pracodawca ma wprowadzić taką możliwość w zakładzie pracy, a w szczególności jakie zapisy powinien umieścić w aktach prawa wewnątrzzakładowego.

Nowe przepisy o szkoleniach

Zasady zaliczalności do czasu pracy, obowiązek wypłaty wynagrodzenia, obowiązek oddania czasu wolnego.

Zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej jako szczególne uprawnienie pracownika

Kompleksowość przesłanek zastosowania tego uprawnienia i omówienie sytuacji w których pracownik jest uprawniony do skorzystania z tego rozwiazania.

Sygnaliści w/g najnowszych założeń ustawowych

Jakie obowiązki zostały nałożone na pracodawcę; jaką rolę przypisuje się Państwowej Inspekcji Pracy, a jaką innym urzędom i organom.

Wśród prelegentów

Zgłoś się w najniższej cenie do 24 maja!

71 797 48 35

Komfortowy hotel i wysokie standardy sanitarne
Tylko 500 zł za pokój jednoosobowy
Możliwość bezpośrednich konsultacji z ekspertami poza wykładami
Więcej o hotelu
Ciekawa alternatywa dla wydarzenia stacjonarnego
Atrakcyjna cena - tylko 980 zł za udział we wszystkich wykładach
Materiały w wersji elektronicznej i wydrukowany certyfikat
Więcej o formule online

Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące prawa pracy.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz przedstawicieli instytucji administracji publicznej.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy wchodzą właśnie w życie i jakie są planowane kolejne zmiany.

Przykłady zrealizowanych projektów

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj projekty godne naśladowania.

Malownicza lokalizacja i komfortowy hotel

Po intensywnych wykładach oderwij się od codziennej pracy.

Z poprzednich edycji