Doświadczony praktyk stosowania prawa pracy, w szczególności zbiorowego prawa pracy, uznany trener i szkoleniowiec w obszarze prawnej ochrony pracy. Autorka wielu publikacji poświęconych zagadnieniom prawnej ochrony pracy.

Pozostali prelegenci